partagenocce (partagenocce) wrote,
partagenocce
partagenocce

Точка в споре о "в"/"на" Украине

Оригинал взят у varjag2007su в Точка в споре о "в"/"на" Украине
Петро Одарченко, професор-мовозначець из США (надеюсь, его сложно назвать  клятим москалем), пишет:

1. Дослідження мови видатних українських письменників, наукових діячів, літературознавців, мовознавців свідчить про те, що форма "на Україні" є панівна в українській літературній мові, що ця традиційна форма - нормативна.

2. У мові Тараса Шевченка основна форма - "на Україні". Вона найчастіше вживається в мові великого українського поета. Інші форми - "в Україні", "в Украйні" вживаються у творах Шевченка значно рідше. В прозі, зокрема в листах, Т. Шевченко завжди вживав форми "на Україні".

3. Як виняток форма з прийменником "в" вживається тоді, коли перед іменником "Україна" є прикметник: "в самостійній Україні", "в Західній Україні". Але майже завжди вживається - "на Правобережній Україні", "на Лівобережній Україні", "на Великій Україні".

4. Теорія про "недержавну" форму "на Україні" (проф. І. Огієнка - митрополита Іларіона) абсолютно безпідставна, надумана й шкідлива. Вона суперечить загальновживаним нормам української літературної мови.

("Про культуру української мови", вид-во "Смолоскип, Київ, 1997 р., стаття "Словосполучення на Україні»)

Перевод:

"1. Исследование языка величайших украинских писателей, научных деятелей, литературоведов, языковедов свидетельствует о том, что форма "наУкраине" господствующая в украинском литературном языке, что этатрадиционная форма-нормативна.

2. В языке Тараса Шевченко основная форма-  - "наУкраине". Она чаще всего употребляется в языке великого  украинског опоэта. Другие формы-Украине", Украйні" употребляются впроизведениях Шевченко значительно реже. В прозе, в частности в письмах, Т. Шевченко всегда употреблял форму "на Украине".

3. Как исключение форма с предлогом "в" употребляется тогда, когда перед существительным "Украина" есть прилагательное: самостийной Украине", Западно йУкраине". Но почти всегдаупотребляется-"на Правобережной Украине", "на Левобережной Украине", "на Большой Украине".

4. Теория о "негосударственной" форме "на Украине" (проф. И. Огиенка - митрополита Иллариона) абсолютно безосновательная, надуманная и вредная. Она противоречит общеупотребительным нормам украинского литературного языка".

Tags: вна
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments